Spørsmål og svar – YesNo test Klassifisering av muskelegenskaper

Testen skal være en måte å skape forståelse for egen kropp på.

Hvilken bakgrunn har du innenfor området trening og helse?
Jag har en magistergrad innenfor idrettsvitenskap og arbeider nå som forsker på Gymnastik och Idrottshögskolan (GIH). I tillegg er jeg elitesyklist og arbeider også som personlig trener. Jeg forsker nå innenfor området som undersøker hvordan kroppen reagerer på trening og kost, og hva som avgjør prestasjonsevnen.

mikael-flockhart

Hvilken erfaring har du med gentester fra tidligere?
Gentest er et relativt nytt produkt i idrettssammenheng, men det er et forskningsområde på fremmarsj. I dag går forskningen ut på å samle inn data for å beskrive hva vi ser og hvordan det påvirker visse faktorer. Genetikk er komplekst og forklaringsgraden for forskjellige kapasiteter, og ikke minst prestasjonsevnen, avhenger av mange forskjellige variabler, og det gjør bruken av gentester innenfor trening til et nytt område. ”Sprintgenet” ACTN3 er spesielt fordi det dreier seg om en mutasjon som stenger av genet for en stor andel av befolkningen, og forklaringsgraden for muskelfunksjonen genet har, er meget stor i denne sammenhengen.

Har gentester blitt utført i en annen form innenfor ditt område tidligere?Det har vært gjort og det pågår nye prosjekter for å kartlegge koblingen mellom genetisk arv og fysiologi Hvordan gener samvirker med hverandre og hvilke gener som er viktige, er de store forskningsspørsmålene innenfor idrettsfysiologien akkurat nå.

På hvilken måte tilfører gentestene noe nytt innenfor området trening og helse?
På sikt skaper det en dypere forståelse for hvordan vår fysiologi er oppbygd. Hvordan denne kunnskapen skal kunne brukes, ligger foreløpig i fremtiden, men mulighetene er mange.

Hvem passer en gentest godt for?
For den som er interessert i trening og prestasjoner, er det en måte å øke forståelsen for sin egen kropp på, og for musklenes forutsetninger. Utfra et helseperspektiv kan testene fungere som beslutningsunderlag for valg av treningsform. For idrettsutøvere kan det innebære viktig informasjon i forhold til målsetting og valg av idrett og treningsmetoder.

Hvem er testen ikke egnet for?
Den som ikke er prestasjonsorientert, men styres av andre motiver, har ikke like stor nytte av å ta testen.

Hvorfor er en gentest bra?
Alle former for kunnskap om egen kropp er viktig når det gjelder trening. Forståelsen for hvilken trening som gir resultater er grunnleggende innenfor idretten, og en test som gir et klart svar på et spørsmål, kan ses som en snarvei til å kunne styre trening og målsettinger innen idrett og trening. Hvordan treningen skal utføres av den enkelte, kan sammenlignes med et puslespill. Et testsvar kan være en viktig bit som senere kan indikere hvor de andre bitene i puslespillet passer inn.

Finnes det noen begrensninger i forhold til testen?
Selve testen har meget god pålitelighet. Men man må huske på at det bare gir svar for det aktuelle genet, ACTN3, det såkalte «sprintgenet».

Hvordan synes du at man skal bruke svaret på testen?
Testen skal være en måte å skape forståelse for egen kropp på. Måten den skal brukes på kan være veldig forskjellig fra person til person. Den største gevinsten ved testen er generelt at den skaper et beslutningsgrunnlag for spørsmål som angår trening og mosjon. Det kan lyde generelt, men nettopp evnen til å ta beslutninger er sentral for utviklingen fordi beslutninger leder til handling. Svaret kan f.eks. innebære både endring eller forsterking av treningsopplegget. Svaret kan være betydningsfullt for en beslutning om å prøve noe nytt også. Det å få veiledning skal være inspirerende, og testen kan godt fungere som en støtte som trengs både for å komme i gang med trening og for å prøve nye treningsformer samt å gjøre endringer.