ch-NO-nagelsvamp-e1408703582669.png

Neglesopp

Produktbeskrivelse

Har du misfargede negler? Smuldrer de fra hverandre ? Du kan ha neglesopp . Kjøp testen og få svar.

Hvorfor teste seg for neglesopp?

Hvis du har fortykkede, misfargede negler eller negler som smuldrer opp, så kan du ha fått neglesopp, som forekommer hos ca. 10 % av den voksne befolkningen i Norge. Symptomene man får av neglesopp ligner på andre hudsykdommer som f.eks. psoriasis eller eksem. Fordi behandling av neglesopp ofte tar veldig lang tid er det viktig å først fastslå at det virkelig er neglesopp som forårsaker symptomene. Vår selvtest påviser arter innenfor slektene Trichophyton, Microsporum og Epidermophyton, som er de vanligste typene av neglesopp.

Hvordan utføres selve testen?

Testen er DNA-basert og gjøres ved at du tar en negleprøve hjemme ved å klippe eller skrape flak av den angrepne neglen ned i det medfølgende prøverøret ved av en neglesaks.  Etter prøvetaking sender du prøverøret kostnadsfritt til vårt laboratorium for analyse, i samme forpakning som testen kom i. I forpakningen finner du også tydelige instruksjoner og en kode som du bruker for å hente svaret ditt på vår hjemmeside på en trygg måte. Svaret er 99,5 % pålitelig (like sikkert som hos legen) og vil være tilgjengelig innen ca. tre virkedager fra den dagen prøven din ankommer laboratoriet. Merk at neglesaks ikke er inkludert i prøvetakingspakken.

Hvor kan jeg kjøpe testen?

Vår selvtest for neglesopp kan du enten bestille direkte her på hjemmesiden eller kjøpe på nærmeste apotek som selger den.

Hva inneholder testen?

I forpakningen finner du instruksjoner samt et prøverør.

Hva er neglesopp?

Neglesopp forårsakes i mange tilfeller av at trådsopp, dermatofytter, angriper neglen. Dermatofyttene tilhører vanligvis en av følgende slekter: Trichophyton rubrum, Microsporum eller Epidermophyton. T. rubrum er den vanligste arten og står for 75-90 % av tilfellene i Skandinavia. Tåneglsopp forekommer hos ca. 10 % av den voksne befolkningen i Norge. Det er vanlig at man får tilbakevendende infeksjoner.

Hvilke symptomer gir neglesopp?

Ved neglesopp inntreffer en fortykning av neglen og den kan også smuldre opp. I mange tilfeller fører ikke dette til plager, men det er et kosmetisk problem. Men i visse tilfeller kan fortykningen føre til at neglen presser ned neglesengen og forårsaker smerte. Forandringer av neglene kan i cirka halvparten av tilfellene ha andre årsaker enn neglesopp, f.eks. psoriasis, eksem eller skader på grunn av for trange sko.

Hva kan jeg gjøre for å unngå å få neglesopp?

Man kan minimere risikoen for å få neglesopp ved blant annet å bruke luftige sko og strømper i naturlige materialer. Vask føttene og tørk nøye, og skift strømper hver dag. Unngå å gå barbent i fellesrom i f.eks. svømmehaller.

Smitter neglesopp?

Dermatofytter kan smitte både gjennom direkte kontakt eller indirekte kontakt f.eks. via gulvet i dusjrom. Smitte kan også forekomme ved kontakt med dyr.

Hvordan behandler man neglesopp?

Angrep på enkeltnegler kan behandles med reseptfrie legemidler, f.eks. neglelakk som påføres på neglen. Hvis man har alvorlige angrep som gir plager, kan man trenge reseptbelagte medisiner. Neglesopp må ofte behandles over lang tid, 6-12 måneder er ikke uvanlig.

Hvor vanlig er neglesopp i Norge?

Cirka 10 % av den voksne befolkningen i Norge har neglesopp. Det er vanlig at infeksjonen kommer tilbake.

Hvilken målgruppe henvender testen seg til?

Testen henvender seg til deg som har problemer med neglene eller plager som kan skyldes neglesopp.

Hvordan utføres selve prøvetakingen?

Prøven tas ved at en del av den angrepne neglen klippes av og ned i et medfølgende prøverør. Hvis angrepet sitter på oversiden av neglen skraper du isteden av flak med baksiden av en neglesaks, ned i prøverøret. Neglesaks følger ikke med i testpakken.

Hvor finnes instruksjonene om hvordan jeg tar prøven?

Prøvetakingsinstruksjoner finnes på en flik som omslutter prøveforpakningen. Fliken åpnes på siden av pakken der det står ”Instruksjoner Åpnes her!”.

Hvordan sender jeg inn prøven?

Når prøven skal sendes inn til laboratoriet rives instruksjonsfliken av langs perforeringen, og prøvepakningen – som er adressert og frankert – brukes som returforpakning.

Når og hvordan får jeg svar?

Du får svaret ditt 1-3 dager etter at prøven er mottatt av laboratoriet ved å angi din personlige kode på vår hjemmeside www.yesnotest.se.

Inneholder testen alt jeg trenger for å få svar?

I prøvepakken finnes prøvetakingsmateriell, instruksjoner for å ta prøven og en frankert returforpakning til laboratoriet. Personlig kode som du må ha for å hente svaret følger også med. For å ta prøven trenger du også en rengjort neglesaks. Den ikke er inkludert i prøvetakingspakken.

Hva inneholder svaret etter en test?

Svaret viser om prøven inneholder dermatofytter eller ikke. Hvis prøven viser at man har neglesopp, henviser vi til apotek som kan hjelpe deg med reseptfrie legemidler for neglesopp. Ved alvorlige plager bør du kontakte lege fordi det da kan være nødvendig med reseptbelagte medisiner. Hvis testen viser at du ikke har neglesopp, kan problemene skyldes andre sykdommer. Kontakt lege hvis du trenger hjelp.

Hvor finnes instruksjonene om hvordan jeg tar prøven?

Prøvetakingsinstruksjoner finnes på en flik som omslutter prøveforpakningen. Fliken åpnes på siden av pakken der det står ”Instruksjoner Åpnes her!”.

Hvordan sender jeg inn prøven?

Når prøven skal sendes inn til laboratoriet rives instruksjonsfliken av langs perforeringen, og prøvepakningen – som er adressert og frankert – brukes som returforpakning.

Når og hvordan får jeg svar?

Du får svaret ditt 3 virkedager etter at prøven er mottatt av laboratoriet ved å angi din personlige kode på vår hjemmeside www.yesnotest.no.

Her kan du laste ned instruksjonene som en PDF.

Varenummer: 711007 Kategori: